Co to jest HTML?

Dobrze znany przez wszystkich użytkowników Internetu skrót HTML nie jest do końca tak prosty jakby się to mogło wydawać. Pochodzi od angielskiego wyrażenia HyperText Markup Language. HTML jest podstawą stron internetowych. Odpowiada za wygląd stron, czyli sposób ich wyświetlania. Mówiąc bardzo prosto, polega na wstawianiu wielu znaków pomiędzy znaczniki „<" i ">„, które otwierają i zamykają dokument. Jeśli nie spotkaliśmy się z tym językiem programowania, to niestety nie mamy szans na napisanie jakiejkolwiek strony internetowej. Wszystkie porządne witryny polegają właśnie na HTML. Można to bardzo łatwo sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej stronie internetowej i wybierając opcję umożliwiającą pokazanie źródła tejże witryny. Po wykonaniu tej prostej czynności mamy przed oczami głównie kod HTML oraz kilka elementów zaliczanych do JavaScript (oczywiście w przypadku, gdy takowy jest umieszczony na stronie). Podobny efekt ujrzymy na prawie wszystkich dostępnych stronach, stąd bierze się teza, że nie można zaczynać zabawy ze stronami internetowymi nie znając języka HTML. CSS jest natomiast jednym ze sposobów dopełnienia języka HTML. Język ten odpowiada właściwie tylko za graficzną część stron internetowych. Jest jednym z najlepszych sposobów na tak zwaną „ładną” stronę. Style CSS można zapisywać oddzielnie w sekcji nazywanej „head” bądź przy znacznikach HTML. Podobnie zresztą jak HyperText Markup Language jest podstawą prawie każdej ze znanych nam witryn. Praktycznie nie ustępują mu na krok.